De significatione taxonomica Pediastri integrt Naeg. notula


О. V. Troitzkaja


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.24


How to cite

Troitzkaja О. V. 1923. De significatione taxonomica Pediastri integrt Naeg. notula. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 24–29.