New vegetation map of Kazakhsky melkosopochnik


I. S. Iljina, E. I. Lapshina


Section: Reviews and information


How to cite

Iljina I. S., Lapshina E. I. 1977. New vegetation map of Kazakhsky melkosopochnik // Geobotanical mapping 1977. Leningrad. P. 79–84.