Project of the legend to the small scale map of the desert vegetation of Kazakhstan and Middle Asia


Е. I. Rachkovskaya, I. N. Safronova, V. N. Khramtsov, N. I. Akzhygitova, В. B. Berdyev, E. A. Vostokova, D. D. Vyshivkin, G. S. Kalenоv, N. M. Kalibernоva, L. Ya. Kurochkina, G. B. Makulbekova, N. I. Nikolskaya, S. S. Novikova, N. P. Оgаr, R. P. Plisak


DOI: https://doi.org/10.31111/geobotmap/1989.3


Section: Articles


How to cite

Rachkovskaya Е. I., Safronova I. N., Khramtsov V. N., Akzhygitova N. I., Berdyev B. B., Vostokova E. A., Vyshivkin D. D., Kalenоv G. S., Kalibernоva N. M., Kurochkina L. Ya., Makulbekova G. B., Nikolskaya N. I., Novikova S. S., Оgаr N. P., Plisak R. P. 1989. Project of the legend to the small scale map of the desert vegetation of Kazakhstan and Middle Asia // Geobotanical mapping 1989. Leningrad. P. 3–39. https://doi.org/10.31111/geobotmap/1989.3