De speciebus tertiariis barbadossicis ас novozeelandicis in аеосаеnо superiore Ucrainae


S. I. Gleser, V. S. Sheshukova-Poretzkaja


Section: Algae


How to cite

Gleser S. I., Sheshukova-Poretzkaja V. S. 1967. De speciebus tertiariis barbadossicis ас novozeelandicis in аеосаеnо superiore Ucrainae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 25–38.