Algae systematis fluminis Svirj


L. A. Krasnoperova


Section: Algae


How to cite

Krasnoperova L. A. 1967. Algae systematis fluminis Svirj. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 100–103.