Species novae et curiosae Bacillariophytorum e neogeno regionis Baicalensis


E. A. Tscheremissinova


Section: Algae


How to cite

Tscheremissinova E. A. 1971. Species novae et curiosae Bacillariophytorum e neogeno regionis Baicalensis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 52–66.