De biomorphis lichenum Antarctidis notula


N. S. Golubkova


Section: Review articles on biomorphs of algae, fungi and lichens


How to cite

Golubkova N. S. 1974. De biomorphis lichenum Antarctidis notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 55–75.