De systemate generis Arachniotes Schroet.


T. S. Kirilenko


Section: Fungi


How to cite

Kirilenko T. S. 1974. De systemate generis Arachniotes Schroet. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 183–194.