Species novae Penicillii in fructibus Mali et Vitis inventae e regione Alma-Ataёnsi


T. I. Novobranova


Section: Fungi


How to cite

Novobranova T. I. 1974. Species novae Penicillii in fructibus Mali et Vitis inventae e regione Alma-Ataёnsi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 225–234.