De Peronosporaceis Kabardino-Balkariae notula


Z. D. Savintzeva


Section: Fungi


How to cite

Savintzeva Z. D. 1974. De Peronosporaceis Kabardino-Balkariae notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 235–246.