De lichenibus partis Respublicae Popularis Mongoliae Dolina Ozer dictae notula


N. S. Golubkova, U. Tsogt


Section: Lichens


How to cite

Golubkova N. S., Tsogt U. 1974. De lichenibus partis Respublicae Popularis Mongoliae Dolina Ozer dictae notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 281–294.