De Myxomycetis paeninsulae Czukotka notula. 1


Ju. K. Novogilov


Section: Fungi


How to cite

Novogilov Ju. K. 1986. De Myxomycetis paeninsulae Czukotka notula. 1. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 143–146.