Additions to the algaflora (Chlorophyta) of gray forest soil


A. D. Temraleeva, S. A. Dronova, S. V. Moskalenko, I. M. Vagapov, A. Yu. Ovchinnikov


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.92


Annotation

The results of the study of morphology and ecology of green algae isolated from the gray forest soil are presented. Of the 41 strains identified to species level, 22 % (9 species) are first found in the algal flora of Russian soils including gray forest soils. Interesting, new or uncertain findings of the green algae of gray forest soil are discussed.


Key words: green algae, flora, gray forest soil


Section: Algae


How to cite

Temraleeva A. D., Dronova S. A., Moskalenko S. V., Vagapov I. M., Ovchinnikov A. Yu. 2015. Additions to the algaflora (Chlorophyta) of gray forest soil. Novosti Sist. Nizsh. Rast 49: 92–109. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.92


References

Alexakhina T. I., Shtina E.A. 1984. Pochvennye vodorosli lesnykh biogeotsenozov [Soil algae of forest biogeocenoses]. Мoscow: 149 p. (In Russ.).

Andreyeva V. M. 1996. Elliptochloris Tsch.-Woess. — novyy dlya territorii Rossii rod zelenykh vodorosley [Elliptochloris Tsch.-Woess. — new genus of green algae for Russia]. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 31: 3–8.

Andreyeva V. M. 1998. Pochvennye i aerofilnye zelenye vodorosli (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales) [Terrestrial and aerophilic green algae (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales)]. St. Petersburg: 351 p. (In Russ.).

Andreyeva V. M., Chaplygina O. Ya. 1996. Nepodvizhnye zelenye mikrovodorosli v pochvakh Rossii i nekotorykh sopredelnykh territotiy [Immobile green microalgae of Russian soils and some adjacent territories]. Bot. Zhurn. 81(1): 52–58. (In Russ.)

Andreyeva V. M., Chaplygina O. Ya., Strelkova L. A. 1986. Pochvennye khlorokokkovye (Chlorococcales) i khlorosarcinovye (Chlorosarcinales) vodorosli Kirovskoy oblasti [Soil chlorococcales and chlorosarcinales algae of Kirov region]. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 23: 3–13. (In Russ.).

Andreyeva V. M., Sdobnikova N. V. 1975. O pochvennykh vodoroslyakh stepnykh rayonov Pribaykalya [About soil algae of steppe areas of the Baikal region]. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 12: 3–10. (In Russ.).

Androsova E. Ya. 1964. O sostave vodorosley pochv g. Novosibirska i ego okrestnostey [About structure of soil algae of Novosibirsk and its environs]. Vodorosli i griby Zapadnoy Sibiri. Novosibirsk: 148–157. (In Russ.).

Bogatyrev L. G., Vasilʼevskaya V. D., Vladychenskiy A. S. et al. 1988. Pochvovedenie. Ch. 2. Tipy pochv, ikh geografiya i ispolzovanie [Soil Science. Pt 2. Soil types, their geography and use]. Мoscow: 368 p. (In Russ.).

Bold H. C. 1930. Life history and cell structure of Chlorococcum infusionum. Bull. Torrey Bot. Club. 57(9): 577–604. https://doi.org/10.2307/2480569

Broady P. A. 1987. The morphology, distribution and ecology of Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott (Chlorophyta, Chlorellaceae), a widespread terrestrial Antarctic alga. Polar Biol. 7: 25–30. https://doi.org/10.1007/BF00286820

Cox E. R. 1971. A new Muriellopsis species (Chlorophyceae) from Tennessee soil. Phycologia. 10(1): 7–10. https://doi.org/10.2216/i0031-8884-10-1-7.1

Deason T. R. 1971. The genera Spongiococcum and Neospongiococcum. I. The genus Spongiococcum and the multinucleate species of the genus Neospongiococcum. Phycologia. 10(1): 17–27. https://doi.org/10.2216/i0031-8884-10-1-17.1

Dobrovolskiy G. V., Urusevskaya I. S. 2004. Geografiya pochv [Soil geography]. Moscow: 460 p. (In Russ.).

Ettl H., Gärtner G. 1995. Syllabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen. 2. Aufl. Stuttgart: 718 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39462-1

Freshwater Algae of North America: ecology and classification. 2003. San Diego: 918 p.

Fučíková K., Fletchner V. R., Lewis L. A. 2013. Revision of the genus Bracteacoccus Tereg (Chlorophyceae, Chlorophyta) based on a phylogenetic approach. Nova Hedwigia. 96(1–2): 15–59. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2012/0067

Gael A. G., Shtina E. A., Petrova N. I. 1980. O Minusinskikh borax i raspredelenii v nikh pochvennykh vodorosley [About the Minusinsk pine forests and distribution of soil algae in them]. Biol. nauki. 3: 86–95. (In Russ.).

Guiry M. D., Guiry G. M. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org

Hanagata N., Malinsky-Rushansky N., Dubinsky Z. 1999. Eukaryotic picoplankton, Mychonastes homosphaera (Chlorophyceae, Chlorophyta). Phycol. Res. 47(4): 263–269. https://doi.org/10.1046/j.1440-1835.1999.00176.x

Kaufnerová V., Eliáš M. 2013. The demise of the genus Scotiellopsis Vinatzer (Chlorophyta). Nova Hedwigia. 97(3–4): 415–428. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2013/0116

Khaybullina L. S., Gaysina L. A., Johansen J. R., Krautová M. 2010. Examination of the terrestrial algae of the Great Smoky Mountains National Park. Fottea. 10(2): 201–215. https://doi.org/10.5507/fot.2010.011

Konstantinova I. A., Boldina O. N. 2000. Sravnitelnyy analiz ultrastruktury pirenoidov zelenykh monadnykh i kokkoidnykh vodorosley [Comparative analysis of the ultrastructure of pyrenoids monadic and coccoid green algae]. Fiziologiya rasteniy. 47(5): 747–751. (In Russ.).

Kostikov I. Yu., Romanenko P. O., Demchenko E. M. et al. 2001. Soil algae of Ukraine (history and research methods, system, synopsis flora). Kyiv: 300 p. (In Ukr.).

Krienitz L., Bock C., Dadheech P. K., Pröschold T. 2011. Taxonomic reassessment of the genus Mychonastes (Chlorophyceae, Chlorophyta) including the description of eight new species. Phycologia. 50(1): 89–106. https://doi.org/10.2216/10-15.1

Kuzyakhmetov G. G. 2006. Vodorosli zonalnykh pochv stepi i lesostepi [Algae of zonal steppe and forest soils]. Ufa: 286 p. (In Russ.).

Kuzyakhmetov G. G., Dubovik I. E. 2001. Metody izucheniya pochvennykh vodorosley [Methods of soil algae research]. Ufa: 60 p. (In Russ.).

Lewin R. A. 1957. Four new species of Chlamydomonas. Canad. J. Bot. 35(3): 321–326. https://doi.org/10.1139/b57-029

Matvienko A. M. 1950. Pochvennye vodorosli zapovednika «Les na Vorskle» [Soil algae of the reserve «Forest of the Vorskla»]. Uchen. Zapiski LGU, ser. biol. nauk. 25(134): 151–188. (In Russ.).

Noskova T. S. 1968. Soobshchestva vodorosley nekotorykh pochv Kirovskoy oblasti: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Algae community of some soils in the Kirov region. Abstr. PhD thesis]. Gorkiy: 19 p. (In Russ.).

Pröschold T., Marin B., Schlösser U. W., Melkonian M. 2001. Molecular phylo geny and taxonomic revision of Chlamydomonas (Chlorophyta). I. Emendation of Chlamydomonas Ehrenberg and Chloromonas Gobi, and descripription of Oogamochlamys gen. nov. and Lobochlamys gen. nov. Protist. 152: 265–300. https://doi.org/10.1078/1434-4610-00068

Reisigl H. 1969. Zur Systematik und Ökologie alpiner Bodenalgen. Österr. Bot. Z. 116: 492–506. https://doi.org/10.1007/BF01379645

Shtina E. A., Kabirov R. R., Khaybullina L. S. et al. 1998. Spisok vodorosley, obnaruzhennykh v pochvakh na territorii byvshego SSSR [List of algae found in the soil on the former USSR area]. Ufa: 31 p. (In Russ.).

Simpson P. D., Van Valkenburg S. D. 1978. The ultrastructure of Mychonastes ruminatus gen. et sp. nov., a new member of the Chlorophyceae isolated from brackish water. Brit. Phycol. J. 13(2): 117–130. https://doi.org/10.1080/00071617800650131

Temraleeva A. D., Mincheva E. V., Bukin Yu. S., Andreeva A. M. 2014. Sovremennye metody vydeleniya, kultivirovaniya i identifikatsii zelenykh vodorosley (Chlorophyta) [Modern approach to isolation, cultivation and identification of green algae (Chlorophyta)]. Kostroma: 215 p.

Tschermak-Woess E. 1980. Elliptochloris bilobata, gen. et. spec. nov., the phycobiont of Catolechia wahlenbergii. Pl. Syst. Evol. 136: 63–72. https://doi.org/10.1007/BF00985313

Unraveling the algae: the past, present, and future of algal systematics. 2007. Boca Raton, FL: 402 p.

Watanabe S. 1983. New and interesting green algae from soils of some Asian and Oceanian regions. Arch. Protistenk. 127: 223–270. https://doi.org/10.1016/S0003-9365(83)80021-9

Watanabe S., Mitsui K., Nakayama T., Inouye I. 2006. Phylogenetic relationships and taxonomy of sarcinoid green algae: Chlorosarcinopsis, Desmotetra, Sarcinochlamys gen. nov., Neochlorosarcina, and Chlorosphaeropsis (Chlorophyceae, Chlorophyta). J. Phycol. 42(3): 679–695. https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2006.00196.x

Zvereva M. G., Novichkova-Ivanova L. N. 1990. Vidovoy sostav pochvennykh vodorosley shirikolistvennykh lesov v okrestnostyakh g. Pushchina. Biotsenozy okrestnostey Pushchina [Biocenoses of Pushchino environs]. Pushchino: 80–92. (In Russ.).