First information on the conjugating green algae (Streptophyta, Conjugatophyceae) species composition in overgrown lakes of the southern Sverdlovsk Region


A. S. Shakhmatov


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.117


Annotation

The article provides a list of the conjugating green algae (Streptophyta, Conjugatophyceae) found in overgrown lakes Boevskoe, Tenyak and Shchelkunskoe. 72 species, forms and variaties belonging to the genera Netrium (2), Mougeotia (1), Spirogyra (3), Closterium (13), Actinotaenium (1), Cosmarium (18), Desmidium (1), Euastrum (4), Hyalotheca (1), Micrasterias (8), Pleurotaenium (1), Raphidiastrum (1), Staurastrum (11), Staurodesmus (3), and Xanthidium (4) were identified. 47 species and 3 variaties are new to Sverdlovsk Region.


Key words: Streptophyta, Conjugatophyceae, biodiversity, overgrown lakes, Boevskoe, Tenyak, Shchelkunskoe, Middle Urals, Sverdlovsk Region


Section: Algae


How to cite

Shakhmatov A. S. 2015. First information on the conjugating green algae (Streptophyta, Conjugatophyceae) species composition in overgrown lakes of the southern Sverdlovsk Region. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 117–123. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.117


References

Chibilyov A. A., Chibilyov Ant. A. 2012. Natural zonation of the Urals based on latitudinal belts, elevation zones and vertical differentiation of landscapes. Izv. Samarskogo Nauchn. Tsentra Rossiyskoy Akad. Nauk. 1(6): 1660–1665. (In Russ.).

Guiry M. D. 2013. Taxonomy and nomenclature of the Conjugatophyceae (= Zygnematophyceae). Algae. 28(1): 1–29. https://doi.org/10.4490/algae.2013.28.1.001

Guiry M. D., Guiry G. M. 2014. AlgaeBase. World-wide electronic publication. National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org/ (Accessed: 18 IX 2014).

Kossinskaya E. K. 1952. Flora sporovykh rasteniy SSSR. T. 2. Conjugaty, ili stseplyanki (1). Mezotenievye i gonatozigovye vodorosli [Flora of cryptogamic plants of the USSR. Vol. 2. Conjugatae (1). Mesotaeniales and Gonatozygales algae]. Moscow; Leningrad: 159 p. (In Russ.).

Kossinskaya E. K. 1960. Flora sporovykh rastenii SSSR. T. 5(1). Conjugaty, ili stseplyanki (2). Desmidievye vodorosli [Flora of cryptogamic plants of the USSR. Vol. 5(1). Conjugatae (2). Desmidiales algae]. Moscow; Leningrad: 511 p. (In Russ.).

Kulikov P. V., Zolotaryova N. V., Podgaevskaya E. N. 2013. Endemichniye rasteniya vo flore Sverdlovskoy oblasti. [Endemic plants in Sverdlovsk Region flora]. Ekaterinburg: 612 p. (In Russ.).

Palamar-Mordvintseva G. M. 1982. Opredelitel presnovodnykh vodoroslei SSSR. Vyp. 11(2). Zelenye vodorosli. Klass Konjugaty. Poryadok Desmidievye (2) [Identification book of the freshwater algae of the USSR. Iss. 11(2). Chlorophyta: Conjugatophyceae, Desmidiales (2)]. Leningrad: 620 p. (In Russ.).

Snitko L. V., Sergeeva R. M. 2003. Vodorosli raznotipnykh vodoemov vostochnoy chasti Yuzhnogo Urala/ [Algae of heterotypic water reservoirs of the eastern part Southern Urals]. Miass: 166 p. (In Russ.).

Snitko L. V. 2009. Ekologiya i sukhcessii fitoplanktona ozer Yuzhnogo Urala. [Ecology and successions of phytoplankton in Southern Urals lakes]. Miass: 376 p. (In Russ.).

Šťastný J. 2010. Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplantae) from the Czech Republic; new and rare taxa, distribution, ecology. Fottea. 10(1): 1–74. https://doi.org/10.5507/fot.2010.001