New data on aphyllophoraceous fungi of the protected areas of the Leningrad Region. VII. Planned protected areas of the Vyborg District


V. M. Kotkova


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.161


Annotation

The paper provides the first data on aphyllophoroid fungi of planned protected areas «Lakes Anisimovskiye» (Kemppilä), «Vesenniy» and «Prigranichny» (Paatio) (Vyborg District, Leningrad Region). Among 107 species of fungi recorded for natural monument «Lakes Anisimovskiye» (А), 7 species are protected in the Lenin grad Region. Among 91 species of fungi recorded for natural monument «Vesenniy» (В), Athelia tenuispora and Hyphodermella corrugata are new for the Leningrad Region, and 10 species are protected in the Region. In a planned regional complex sanctuary «Prigranichny» (П) 69 species of aphyllophoroid fungi were found, including Tretomyces microsporus recorded for the first time in Russia, and 6 species protected in the Leningrad Region. New localities of Ganoderma lucidum from Red Data Book of Russian Federation (Krasnaya…, 2008) were found in the planned protected areas «Vesenniy» and «Prigranichny».


Key words: aphyllophoroid fungi, mycobiota, Leningrad Region, European part of Russia, protected areas, Green Belt of Fennoscandia, rare species, Tretomyces micro sporus


Section: Fungi


How to cite

Kotkova V. M. 2015. New data on aphyllophoraceous fungi of the protected areas of the Leningrad Region. VII. Planned protected areas of the Vyborg District. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 161–176. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.161


References

Bernicchia A. 2005. Polyporaceae s. l. Fungi Europaei. 10. Alassio: 808 p.

Index Fungorum. 2008—2014. http://www.indexfungorum.org (Accessed 01.02.2015).

Kotiranta H., Larsson K.-H., Saarenoksa R., Kulju M. 2011. Tretomyces gen. novum, Byssocorticium caeruleum sp. nova, and new combination in Dendrothele and Pseudomerulius (Basidiomycota). Ann. Bot. Fennici. 48: 37–48. https://doi.org/10.5735/085.048.0106

Kotkova V. M. 2004. Aphyllophoraceous fungi of «Park of Monrepo» Reserve. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 37: 98–105. (In Russ.).

Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby) [Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi)]. 2008. Moscow: 855 p. (In Russ.).

Krasnaya kniga prirody Leningradskoy oblasti. T. 1. Osobo okhranyaemye prirodnye territorii [Red Data Book of Nature of Leningrad Region. Vol. 1. Protected Areas]. 1999. St. Petersburg: 352 p. (In Russ., Engl.).

Krasnaya kniga prirody Leningradskoy oblasti. T. 2. Rasteniya i griby [Red Data Book of Nature of Leningrad Region. Vol. 2. Plants and Fungi]. 2000. St. Petersburg: 672 p. (In Russ.).

Lindgren M., Savola K., Kumpulainen Ya., Kovalev D. N. 1999. Fungi. Project of the regional natural monument «Lakes Anisimovskiye». St. Petersburg: 23–26. (In Russ.).

Niemelä T. 2005. Polypores, lignicolous fungi. Norrlinia. 13. Helsinki: 320 p.

Suomen lajien uhanalaisuus. 2010. Helsinki: 685 S.

Vyyavlenie i obsledovanie biologicheski tsennykh lesov na Severo-Zapade Evropeyskoy chasti Rossii. T. 2. Posobie po opredeleniyu vidov, ispolzuemykh pri obsledovanii na urovne vydelov [Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 2. Identification manual of species to be used during survey at stand level]. 2009. St. Petersburg: 258 p. (In Russ.).

Zmitrovich I. V. 1999. Griby Nizhnesvirskogo zapovednika. Vyp. 3. Makromitsety (Heter obasidiomycetes; Aphyllophorales-I): Annotirovannye spiski vidov [Fungi of the Nizhne-Svirsky Reserve. Iss. 3. Macromycetes (Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales-I): Annotated checklists]. St. Petersburg: 66 p. (in Russ. with Engl. abstract).