Macromycetes of the Izborsk-Maly Valley, rare and new to the Pskov Region


O. V. Morozova, E. F. Malysheva, E. S. Popov, N. V. Psurtseva, A. G. Fedosova, A. E. Kovalenko


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.186


Annotation

The annotated list of macromycetes collected in 2007–2011 in the Pechory District of the Pskov Region during our investigation of the macrofungi of the grassland communities on calcareous soils is presented. It includes 55 species (7 — Ascomycota, 48 — Basidiomycota), among which 42 species and 1 variety are new to the Pskov Region, including 3 species new to Russia, i. e. Conocybe pulchra, Entoloma glaucobasis, E. ochromicaceum (the descriptions and illustrations of these species are provided). The studied communities are dominated by Conocybe and Entoloma, but the members of typical «grassland» genera Camarophyllopsis, Dermoloma, Geoglossum, Hemimycena, Hygrocybe, Mycenella were also found there.


Key words: macromycetes, Entoloma, Conocybe, grassland communities, Pskov Region, Izborsk Valley


Section: Fungi


How to cite

Morozova O. V., Malysheva E. F., Popov E. S., Psurtseva N. V., Fedosova A. G., Kovalenko A. E. 2015. Macromycetes of the Izborsk-Maly Valley, rare and new to the Pskov Region. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 186–203. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.186


References

Baral H.-O. 1994. Über Drepanopeziza verrucispora und Symphyosirinia clematidis (Leotiales, Ascomycetes), mit einem Bestimmungsschlüssel der Symphyosirinia-Arten. Z. Mykol. 60 (1): 211–224.

Elfving F. 1878. Anteckningar om vegetationen kring floden Svir. Meddelland. Soc. Fauna Fl. Fenn. 2: 113–170.

Ellis E. A. 1956. Symphyosirinia, a new genus of inoperculate discomycetes. Trans. Norfolk Norwich Naturalists’ Soc. 18(3): 1–17.

Ertz D., Diederich P. 2015. Dismantling Melaspileaceae: a first phylogenetic study of Buelliella, Hemigrapha, Karschia, Labrocarpon and Melaspilea. Fungal Diversity. (In press). https://doi.org/10.1007/s13225-015-0321-1

Fedosova A. G., Popov E. S. 2014. Preliminary data on the species diversity of Geoglossum Pers. (Geoglossomycetes, Ascomycota) in the Northwestern Federal Distrect of Russia: Abstr. XIX Symposium Baltic Mycol. Lichenol. Latvia, Skede: 15.

Hausknecht A. 2009. Bolbitiaceae. A monograph of the genera Conocybe Fayod and Pholiotina Fayod in Europe. Fungi Europaei. 11. Alassio: 968 p.

Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoye opisaniye [Geology of the USSR. Vol. I. Leningradskaya, Pskovskaya and Novgorodskaya Oblasts. Geological Description]. 1971. Moscow: 504 p. (In Russ.).

Ignatyeva V. P. 2006. Putevoditel po Izborsku i ego okruge [Guide-book to Izborsk and its neighbourhood]. St. Petersburg: 158 p. (In Russ.).

Index Fungorum. 2008–2015. http://www.indexfungorum.org (Accessed 01.02.2015).

Istomin A. V., Istomina N. B., Sudnitsyna D. N. 2008. Pridanie pravovogo statusa osobo okhranyaemoy territorii regionalnogo znacheniya kompleksnomu pamyat niku prirody Pskovskoy oblasi «Izborsko-Malskaya dolina» [Validation of the complex nature monument of Pskov Oblast «Izborsko-Malskaya dolina» as specially protected area of regional significance]. Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal. 6: 95–105. (In Russ.).

Kalamees K., Raitviir A. 2006. Macromycetes on Ainovy islands (Murmansk region, Russia). Arctic and Alpine Mycology 6: Proc. Sixth Intern. Symposium Arcto-Alpine Mycol. (ISAM 6). Copenhagen: 139–147.

Kotkova V. M., Morozova O. V., Popov E. S. 2007. Fungi (macromycetes). Priroda Elagina ostrova [Natural environment of Elagin island]. St. Petersburg: 68–74. (In Russ.).

Kovalenko A. E., Malysheva E. F., Morozova O. V. 2012. The genus Camarophyllopsis in Russia: new records and new species C. albofloccipes. Mikol. Fitopatol. 46 (1): 54–66. (In Russ. with Engl. abstract).

Lesnenko V. K., Vetsel N. K., Zubakov R. A. et al. 1993. Priroda Staroizborskogo prirodno-arkhitekturnogo zakaznika i problemy ego okhrany [Nature of the Stary Izborsk Wildlife and Architecture Refuge and its Conservation]. Krayevedeniye i okhrana prirody. Pskov: 36–46. (In Russ.).

Malysheva E. F. 2011a. Studies on Conocybe (Bolbitiaceae, Agaricomycetes) in the Western Caucasus, Russia. Nova Hedwigia. 93 (1–2): 249–273. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2011/0093-0249

Malysheva E. F. 2011b. Studies on Pholiotina (Bolbitiaceae, Agaricomycetes) in the Western Caucasus, Russia. Nova Hedwigia. 93 (3-4): 385–394. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2011/0093-0385

Malysheva E. F., Morozova O. V. 2005. New data on the genus Mycenella (Agaricales) in Russia. Mikol. Fitopatol. 39 (6): 39–49. (In Russ. with Engl. abstract).

Malysheva E. F., Morozova O. V. 2009. Notes on Hemimycena from European Russia. Czech Mycol. 61 (1): 27–71. https://doi.org/10.33585/cmy.61103

Massee G. E., Crossland C. 1904. New fungi. Naturalist. 564: 1–8.

Morozova O. V. 2012. Novye dannye ob agarikoidnykh basidiomytsetakh Novgorodskoy oblasti [New data on agaricoid basidiomycetes of the Novgorod Region]. Polevoy sezon-2011: Issledovaniya i prirodookhrannye deystviya na osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh Novgorodskoy oblasti: Mater. Regional. nauchnoprakt. konf. [Field season-2011: Investigations and nature-conservative measures on specially protected nature areas of Novgorod Region: Proc. regional theor. and pract. conf.]. Velikiy Novgorod: 5–8. (In Russ.).

Morozova O. V., Malysheva E. F. 2006. On the genus Dermoloma (Agaricales) in Russia. Mikol. Fitopatol. 40 (5): 415–425. (In Russ. with Engl. abstract).

Morozova O. V., Popov E. S., Fedosova A. G. 2013. Redkiye i novye dlya Novgorodskoy oblasti vidy gribov iz Batetskogo rayona [Rare and new for Novgorod Region species of fungi from Batetskiy District]. Polevoy sezon-2012: Issledovaniya i prirodookhrannye deystviya na osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh Novgorodskoy oblasti: Mater. Regional. nauchno-prakt. konf. [Field season-2012: Investigations and nature-conservative measures on specially protected nature areas of Novgorod Region: Proc. regional theor. and pract. conf.]. Velikiy Novgorod: 9–12. (In Russ.).

Naoumoff N. 1915. Champignons de l’Oural. Bull. Soc. Oural. d’Amis Sci. Nat. 35 (1–3): 17–48. (In Russ.).

Noordeloos M. E. 2011. Strophariaceae s. l. Fungi Europaei. 13. Alassio: 648 p.

Nylander W. 1882. Lichenes Lapponiae orientalis. Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh. 8: 101–192.

Perevedentseva L. G. 2008. Konspect agaricoidnykh basidiomitsetov Permskogo kraya [Synopsis of the agaricoid basidiomycetes of the Perm Territory]. Perm: 86 p. (In Russ.).

Pop A. 2003. New Ascomycetes from Romania. Fritschiana. 42: 35–39.

Popov E. S. 2007. Discomycetes. Prirodnaya sreda i biologicheskoye raznoobraziye arkhipelaga Berezovye ostrova Finskogo zaliva [Environment and Biological Diversity of Berezovye Islands Archipelago (Gulf of Funland)]. St. Petersburg: 238–245. (In Russ.).

Popov E. S., Kovalenko A. E., Gapienko O. S. et al. 2013. Mikobiota Belorussko-Valdayskogo Poozerya [Mycobiota of the Belarus-Valday Lakeland]. Moscow, St. Petersburg: 399 p. (In Russ.).

Popov Е. S., Kovalenko A. Е., Morozova O. V., Коlmakоv P. Yu. 2005. Macromycetes of some types of grassland vegetation in thе Nоrth West Russia. Fungi in natural and antropogenic ecosystems: Proc. Internat. conf. Vol. 1. St. Petersburg: 267–270. (In Russ. with Engl. abstract).

Sennikov A. N. 2005. Phytogeography of Northwest Russia (Leningrad, Pskov and Novgorod Regions). Trudy Каrelskogo Nauchnogo Tsentra RAS. 7: 206–243. (In Russ.).

Svrček M. 1989. New or less known discomycetes. XX. Česká Mykol. 43 (4): 215–226.

Tatarnikov O. M. 2007. Evolyutsiya karstovo-erozionnykh form relyefa na territorii Pechorskogo rayona Pskovskoy oblasti [Evolution of the karst erosion relief in Pechorsky District of Pskov Oblast]. Vestnik PGPU. Ser. Estestvennye i matematicheskie nauki. 2: 66–69. (In Russ.).

Van Vooren N. 2013. Compte rendu de la Session Ascomycota Zone alpine 2013. Ascomycete.org. 5 (5): 155–158. https://doi.org/10.25664/art-0089

Vasilevich V. I. 2006. Steppe meadows in the North-Wastern European Russia. Bot. Zhurn. 91 (6): 841–855. (In Russ.).

Wainio E. 1878. Lichenes in viciniis Viburgi observati. Meddelland. Soc. Fauna Fl. Fenn. 2: 35–72.