Azolla reproductive structures in the Cenozoic of West Siberia


V. P. Nikitin, A. V. Hvalj


DOI: https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2011.2.5


Annotation

Reproductive structures (megaspore complexes and partly massulae) of 22 species of Azolla Lamarck (Azollaceae, Salviniales, Pteridophyta) are recorded from the Eocene–Holocene of West Siberia. Descriptions are provided and the distribution is traced for the species Azolla filiculoides Lamarck, A. incerta V. P. Nikitin, sp. nov., A. monilifera P. A. Nikitin ex P. I. Dorofeev, and A. tomentosa P. A. Nikitin from the section Azolla G. H. Mettenius, the species Azolla aspera P. I. Dorofeev, A. nana P. I. Dorofeev, A. nikitinii P. I. Dorofeev, A. pseudopinnata P. A. Nikitin, A. suchorukovii P. I. Dorofeev, and A. ventricosa P. A. Nikitin ex P. I. Dorofeev from the section Rhizosperma (F. Meyen) G. H. Mettenius, the species Azolla aculeata V. P. Nikitin, sp. nov., A. atava V. P. Nikitin, sp. nov., and A. cluthiana V. P. Nikitin, sp. nov. from the section Trisepta K. Fowler, as well as the species Azolla asiatica V. P. Nikitin, sp. nov., A. gracilis V. P. Nikitin, sp. nov., A. juganica V. P. Nikitin, sp. nov., A. macrocephala V. P. Nikitin, sp. nov., A. minuta V. P. Nikitin, sp. nov., A. sibirica P. I. Dorofeev, A. theganica V. P. Nikitin, sp. nov., A. tumida V. P. Nikitin, sp. nov., and A. verruculosa V. P. Nikitin, sp. nov., whose affinity to the sections Rhizosperma or Trisepta currently cannot be determined.


Section: Articles


How to cite

Nikitin V. P., Hvalj A. V. 2011. Azolla reproductive structures in the Cenozoic of West Siberia. Palaeobotany, 2: 5—90. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2011.2.5


References

Velichkevich F. Yu. Pleystotsenovyye flory lednikovykh oblastey Vostochno-Evropeyskoy ravniny. Minsk: Nauka i tekhnika, 1982. 208 s. (in Russian).

Velichkevich F. Yu. Pozdnepliotsenovaya flora Dvortsa na Dnepre. Minsk: Navuka і tekhnіka, 1990. 140 s. (in Russian).

Dorofeyev P. I. K paleokarpologicheskim issledovaniyam tretichnoy flory Kazakhstana // Materialy po istorii fauny i flory Kazakhstana. 1955v. T. 1. S. 117—125. (in Russian).

Dorofeev P. I. Meoticheskaya flora iz okrestnostey g. Odessy // Trudy Botan. in-ta AN SSSR. Ser. I. 1955a. Vyp. 11. S. 109–143. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Sarmatskiye rasteniya s rek Tiligula i Yu. Buga // Tr. Botan. in-ta AN SSSR. Ser. I. 1955b. Vyp. 11. S. 144—160. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Iskopayemaya flora s reki Bolshoy Yuksy v Zapadnoy Sibiri // Dokl. AN SSSR. 1955d. T. 102. № 6. S. 1207—1210. (in Russian).

Dorofeyev P. I. O pliotsenovoy flore Nizhney Kamy // Sb. «Akademiku V. N. Sukachevu k 75-letiyu so dnya rozhdeniya». M.—L.: Izd-vo AN SSSR. 1956. S. 171—181. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Materialy k poznaniyu zapadnosibirskoy tretichnoy flory (iskopayemaya flora s. Ekaterininskogo bliz g. Tary) // Sb. pamyati Afrikana Nikolayevicha Krishtofovicha. M.—L.: Izd-vo AN SSSR. 1957. S. 277—312. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Nekotoryye itogi izucheniya pley stotsenovykh flor Yugo-Vostoka Evropeyskoy chasti SSSR // Byull. komiss. po izuchen. chetvert. per. 1958. № 22. S. 24—45. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Materialy k poznaniyu miotsenovoy flory Rostovskoy oblasti // Problemy botaniki. Vyp. IV. L.: Izd-vo AN SSSR. 1959b. S. 143—189. (in Russian).

Dorofeyev P. I. O nakhodke Azolla interglacialica Nikitin v chetvertichnykh otlozheniyakh r. Oki // Byull. komiss. po izuchen. chetvert. per. 1959v. № 23. S. 87—91. (in Russian).

Dorofeyev P. I. O novykh vidakh Azolla dlya tretichnoy flory SSSR // Botan. zhurn. 1959a. T. 44. № 12. S. 1756—1763. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Megaspory, semena i plody iz tretichnykh otlozheniy // Biostratigrafiya mezozoyskikh i tretichnykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri. I. L.: Gostoptekhizdat. 1962. S. 369—415. (Tr. SNIIGGiMS. Vyp. 22.) (in Russian).

Dorofeyev P. I. Tretichnyye flory Zapadnoy Sibiri. M.—L.: Izd-vo AN SSSR. 1963. 346 s. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Pliotsenovaya flora Matanova Sada na Donu. M.—L.: Nauka. 1966a. 88 s. (in Russian).

Dorofeyev P. I. O miotsenovoy flore iz okrestnostey s. Yurovskogo na Irtyshe // Botan. zhurn. 1966b. T. 51. № 10. S. 1480—1489. (in Russian).

Dorofeєv P. I. Pro megaspori Salvinia. Azolla ta Pilularia іz neogenovykh vіdkladіv Ukraїni // Ukraїn. botan. zhurn. 1968. T. 25. № 6. S. 63—72. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Ob oligotsenovoy flore Zauralia // Paleontol. zhurn. 1968. № 2. S. 111—119. (in Russian).

Dorofeyev P. I. Miotsenovaya flora Mamontovoy gory na Aldane. L.: Nauka. 1969. 148 s. (in Russian).

Dorofeyev P. I. K sistematike tretichnykh Azolla Lam. iz sektsii Azolla Lam. // Botan. zhurn. 1979. T. 64. № 9. S. 1259—1272. (in Russian).

Dorofeyev P. I. K sistematike tretichnykh Azolla Lam. sektsii Rhizosperma Meyen // Botan. zhurn. 1980. T. 65. № 3. S. 297—310. (in Russian).

Kolesnikova T. D. Vodnyy paporotnik Azolla interglacialica Nikitin v chetvertichnykh otlozheniyakh Vologodskoy oblasti // Dokl. AN SSSR. 1964. T. 157. № 1. S. 116—118. (in Russian).

Nikitin V. P. Geologicheskoye doizucheniye ploshchadi lista N-44-XVIII masshtaba 1 : 200 000 (Cherepanovskaya ploshchad). Kniga 4. Nauchnaya reviziya, inventarizatsiya i katalogizatsiya paleokarpologicheskikh kollektsiy. Obyasnitelnaya zapiska. Tomsk: TGU. 2005a. 96 s. (rukopisnyy otchet). (in Russian).

Nikitin V. P. Geologicheskoye doizucheniye ploshchadi lista N-44-XVIII masshtaba 1 : 200 000 (Cherepanovskaya ploshchad). Kniga 5. Nauchnaya reviziya, inventarizatsiya i katalogizatsiya paleokarpologicheskikh kollektsiy. Kollektsii s territorii Zapadnoy Sibiri. Tomsk: TGU. 2005b. 612 s. (rukopisnyy otchet). (in Russian).

Nikitin V. P. Paleokarpologiya i stratigrafiya paleogena i neogena Aziatskoy Rossii. Novosibirsk: GEO. 2006. 229 s. (in Russian).

Nikitin V. P. O novosibirskikh paleokarpologicheskikh kollektsiyakh // Botan. zhurn. 2009. T. 94. № 1. S. 114—127. (in Russian).

Nikitin P. A. Chetvertichnyye semennyye flory s nizovyev reki Irtysha // Tr. Biol. in-ta Tomsk. gos. un-ta. 1938. T. V. S. 143—178. (in Russian).

Nikitin P. A. Chetvertichnyye semennyye flory beregov r. Obi // Mat-ly po geol. Zap. Sibiri. 1940. № 12 (54). 33 s. (in Russian).

Nikitin P. A. Pliotsenovyye flory s reki Obi v rayone g. Tomska // Dokl. AN SSSR. 1948. T. 61. № 6. S. 1103—1106. (in Russian).

Nikitin P. A. Pliotsenovyye i chetvertichnyye flory Voronezhskoy oblasti. M.—L.: Izd-vo AN SSSR. 1957. 200 s. (in Russian).

Nikitin P. A. Akvitanskaya semennaya flora Lagernogo Sada (Tomsk). Tomsk: TGU. 1965. 119 s. (in Russian).

Nikitin P. A. Pliotsenovaya semennaya flora u d. Isakovki na Irtyshe // Mat-ly k stratigr.  Zapadno-Sibirskoy ravniny. Tomsk: Izd-vo Tomsk. gos. un-ta. 1978. S. 23—75. (in Russian).

Nikitin P. A., Gorbunov M. G. Materialy k poznaniyu iskopayemoy flory iz doliny reki Tym v Zapadnoy Sibiri // Dokl. paleobotan. konf. Tomsk: Izd-vo Tomsk. gos. un-ta. 1962. S. 70—78. (in Russian).

Nikitin P. A., Dorofeyev P. I. Chetvertichnaya flora rayona g. Novokhoperska // Byull. komiss. Po izuchen. chetvert. per. 1953. № 17. S. 22—33. (in Russian).

Takhtadzhyan. A. L. Vysshiye rasteniya. I. Ot psilofitovykh do khvoynykh. M.—L.. Izd-vo AN SSSR. 1956. 488 s. (in Russian).

Batten D. J., Collinson M. E., Brain A. P. R. Ultrastructural interpretation of the Late Cretaceous megaspore Glomerisporites pupus and its associated microspores // Amer. J. Bot. 1998. Vol. 85. P. 724—735. https://doi.org/10.2307/2446543

Bertelsen F. Azolla species from the Pleistocene of the central North Sea area // Grana. 1972. Vol. 12. P. 131—145. https://doi.org/10.1080/00173137209429871

Bertelsen F. Later Tertiary Azolla species from Romo, SW Denmark // Denmarks Geol. Undersog. Arbog 1973. 1974. S. 15—25.

Collinson M. E. A new multi-floated Azolla from the Eocene of Britain with a brief review of the genus // Palaeontology. 1980. Vol. 23. Pt. 1. P. 213—229.

Collinson M. E. Diversification of modern heterosporous pteridophytes // Pollen and spores. Syst. Ass. Spec. Vol. 1991а. N 44. P. 119—150.

Collinson M. E. The Late Cretaceous and Palaeocene history of Salvinialean water ferns // Proceedings of the Pan-European Palaeobot. Conf., Vienna, 19—23 September 1991. Vienna: Museum of Natural History, 1991б. P. 121—127.

Collinson M. E. Cainozoic ferns and their distribution // Brittonia. 2001. Vol. 53. N 2. P. 173—235. https://doi.org/10.1007/BF02812700

Collinson M. E., Barke J., van der Burgh J., van Konij nenburg — van Cittert J. H. A. A new species of the freshwater fern Azolla (Azollaceae) from the Eocene Arctic Ocean // Rev. Palaeobot. Palynol. 2009. Vol. 155. P. 1—14. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2008.12.014

Field M. H. Variations in Azolla section Azolla megaspore apparatus and their implications for palaeotaxonomy and European Pleistocene biostratigraphy // Rev. Palaeobot. Palynol. 1999. Vol. 105. P. 85—92. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(98)00065-7

Florschutz F. Die beiden Azolla-Arten des niederlandischen Pleistozans // Mededeel. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht. 1938. N 49. P. 932—945.

Florschutz F. Azolla wit het Nederlandse Palaeoceen en Pleistoceen // Verh. geol.-mij nb. Genoot. Ned. 1945. N 14. P. 191—198.

Florschutz F., Menendez Amor J. Une Azolla fossile dans les Pyrenees-Orientales // Pollen et spores. 1960. Vol. II. N 2. P. 285—292.

Fowler K. Megaspores and massulae of Azolla prisca from the Oligocene of the Isle of Wight // Palaeontology. 1975. Vol. 18. Pt. 3. P. 483—507.

Hall J. W. Cretaceous Salviniaceae // Ann.Miss. Bot. Gard. 1974. Vol. 61. P. 354—367. https://doi.org/10.2307/2395062

Hall J. W. Ariadnaesporites and Glomerisporites in the Late Cretaceous: ancestral Salviniaceae // Amer. J. Bot. 1975. Vol. 62. N 4. P. 359—369. https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1975.tb14058.x

Hills L. V., Weiner N. Azolla geneseana n. sp. and revision of Azolla primaeva // Micropaleontology. 1965. Vol. 11. P. 255—261. https://doi.org/10.2307/1484518

Kempf E. K. Elektronenmikroskopie der Megasporen von Azolla tegeliensis aus dem Altpleistozan der Niederlande // Palaeontographica. Abt. B. 1969а. Bd. 128. Liefg. 3—6. S. 167—179.

Kempf E. K. Elektronenmikroskopie der Sporodermis von kanozoischen Megasporen der Wasserfarn-Gattung Azolla // Palaont. Z. 1969б. Bd. 43. Hf. 1—2. S. 95—108.https://doi.org/10.1007/BF02987932

Łań cucka-Ś rodoniowa M. Salvinia i Azolla w miocenie Polski // Acta Biol. Cracov. Ser.: Bot. 1958. Vol. 1.P. 15—23.