The morphology and ultrastructure of pollen grains of Scutasporites nanuki Utting (Sashiniaceae, Coniferales) from the Permian of the East-European Platform


А. V. Gomankov, V. F. Tarasevich


DOI: https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2012.3.5


Annotation

Dispersed bisaccate pollen grains of Scutasporites nanuki were studied by means of LM, SEM and TEM. Sacci ultrastructure of these pollen grains was rather peculiar. Sacci were like a thin fi lmy fringe attached to the central body near the equator. They were fi lled with sporopollenin elements of irregular shape and various dimensions with equally various cavities between them. Such an ultrastructure is called as spongy. The morphology and ultrastructure of S. nanuki is discussed in the context of the evolution of early conifers.


Section: Articles


How to cite

Gomankov А. V., Tarasevich V. F. 2012. The morphology and ultrastructure of pollen grains of Scutasporites nanuki Utting (Sashiniaceae, Coniferales) from the Permian of the East-European Platform. Palaeobotany, 3: 5—11. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2012.3.5


References

Arefyev M. P., Gomankov A. V., Kukhtinov D. A. Tsiklichnost i paleontologicheskaya kharakteristika nyuksenitskikh sloyev sukhonskoy svity (verkhnyaya perm) vostochnogo kryla Sukhonskogo megavala // Byull. RMSK po tsentru i yugu Russkoy platformy. 2012. Vyp. 5. S. 41—48. (in Russian).

Balme B. E. Palynology of Permian-Triassic boundary beds at Kap Stosch, East Greenland // Meddelelser om Gronland. 1979. Bd. 200. N 6. P. 1—45.

Clement-Westerhof J. A. Morphology and phylogeny of Paleozoic conifers // Origin and evolution of gymnosperms. New York: Columbia University Press, 1988. P. 298—337.

Foster C. B., Jones P. J. Correlation between Australia and type Tatarian, Russian Platform, evidence from palynology and conchostraca: a discussion // Permophiles. 1994. N 24. P. 36—43.

Gomankov A. V. Paleobotanicheskaya kharakteristika verkhnetatarskogo podyarusa Russkoy platformy: Avtoref. dis. kand. geol.-miner. nauk. M.: GIN AN SSSR, 1983. 23 s. (in Russian).

Gomankov A. V. Pollen evolution in cordaites and early conifers // Paleontol. J. 2009. Vol. 43. N 10. P. 1245—1252. https://doi.org/10.1134/S0031030109100062

Gomankov A. V. Conifers from the Permian of the Cargala mines (Southern Foreurals) // Palaeobotany. 2010. Vol. 1. P. 5—21. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2010.1.5

Gomankov A. V., Meyen S. V. Tatarinovaya flora (sostav i rasprostraneniye v pozdney permi Evrazii). M.: Nauka, 1986. 174 s. (Tr. GIN AN SSSR. Vyp. 401). (in Russian).

Granitsa permi i triasa v kontinentalnykh seriyakh Vostochnoy Evropy. M.: GEOS, 1998. 245 s. (in Russian).

Hart G. F. The systematics and distribution of Permian miospores. Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1965. 252 p.

Klaus W. Sporen aus dem sudalpinen Perm (Vergleichsstudie fur die Gliederung nordalpiner salzserien) // Jarb. Geol. Bundesanstalt, Wien. 1963. Bd. 106. N 1. S. 229—364.

Permskiye krasnotsvetnyye formatsii severa Russkoy plity. L.: Nauka, 1986. 112 s. (in Russian).

Resheniya Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platformy s regionalnymi stratigraficheskimi skhemami. Leningrad. 1988 g. Permskaya sistema. L.: VSEGEI, 1990. 48 s. (in Russian).

Scheuring B. W. «Protosaccate» Strukturen, ein weiterverbreitetes Pollenmerkmall zur fruheren und mittleren Gymnospermenzeit // Geologische und Palaontologische Mitteilungen, Innsbruck. 1974. Bd. 4. S. 1—30.

Stratotipicheskiy razrez tatarskogo yarusa na reke Vyatke. M.: GEOS, 2001. 140 s. (in Russian).

Tatarskiye otlozheniya reki Sukhony. Saratov: Nauchnaya kniga, 2001. 204 s. (in Russian).

Utting J. Palynostratifraphy of Permian and Lower Trissic rocks, Sverdrup Basin, Canadian Arctic Archipelago // Canada Geol. Surv. 1994. Vol. 478. P. 1—107. https://doi.org/10.4095/194811