The Aunei floristic assemblage from the upper Cretaceous volcanic deposits of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt


L. B. Golovneva, S. V. Shczepetov


DOI: https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2013.4.96


Annotation

The Aunei floristic assemblage comes from volcanic-sedimentary deposits of the Aunei unit. The locality is situated in the middle course of the Eropol River (Anadyr River basin). This area belongs to the Anadyr segment of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt (Belyi, 1977).

The Aunei floristic assemblage consists of 21 species. Among them gymnosperms (Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Podozamites sp., Elatocladus zheltovskii Philipp., Elatocladus sp., Araucarites subacutensis Philipp., Sequoia sp., Metasequoia sp., Cupressinocladus sp., Pityophyllum sp., Pityostrobus sp., Pityolepis sp.) predominate. Ferns (Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., Cladophlebis tschuktschorum Philipp.) and angiosperms (Trochodendroides microphylla Philipp., Trochodendroides sp. 1, 2, Dicotylophyllum nanum Golovn., Dicotylophyllum sp. 1, 2, Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.) are not abundant. This assemblage is characterized by presence of the Early Cretaceous relicts (Phoenicopsis and Podozamites), by rarity of angiosperms and by small sizes of their leaves.

Taxonomic composition of the Aunei floristic assemblage most closely resembles the composition of the Chaun flora, which comes from the Coniacian deposits of the Chaun Group of Central Chukotka. From 21 species of the Aunei assemblage 14 species are common with the Chaun ones. Among them there are the characteristic endemic plants of the Chaun flora: Tchaunia tchaunensis, Kolymella raevskii, Araucarites subacutensis, Elatocladus zheltovskii, Trochodendroides microphylla.

The great systematic similarity of these floras indicate that they were even-aged and belonged to the single regional Chaun flora, which was distributed not only at Central Chukotka but also at area of the Anadyr segment of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt. Age of the Aunei floristic assemblage is also determined as the Coniacian.


Section: Articles


How to cite

Golovneva L. B., Shczepetov S. V. 2013. The Aunei floristic assemblage from the upper Cretaceous volcanic deposits of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt. Palaeobotany, 4: 96—115. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2013.4.96


References

Akinin V. V., Miller E. L. Evolyutsiya izvestkovo-shchelochnykh magm Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa // Petrologiya. 2011. T. 19. N 3. C. 249—290. (in Russian). https://doi.org/10.1134/S0869591111020020

Belyy V. F. Stratigrafiya i struktury Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa. M.: Nauka, 1977. 171 s. (in Russian).

Belyy V. F. K probleme fitostratigrafii i paleofloristiki srednego mela Severo-Vostochnoy Azii // Stratigr. Geol. korrelyatsiya. 1997. T. 16. N 5. S. 51—59. (in Russian).

Belyy V. F. Problemy geologicheskogo i izotopnogo vozrasta Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa // Stratigr. Geol. korrelyatsiya. 2008. T. 16. N 6. S. 92—103. (in Russian).

Filatova N. I., Dvoryankin A. I., Lebedev V. L. et al. Stratigrafiya melovykh otlozheniy Okhotsko-Chukotskogo vulkanicheskogo poyasa (basseyny r. Penzhiny, Eropola, Anadyrya) // Bull. MOIP. Otdel. geol. 1977. T. 52 (2). S. 67—82. (in Russian).

Filippova G. G. O vozraste vulkanogennykh tolshch levoberezhia Palyavaama (Chukotka) // IskopayemyyefloryDalnegoVostoka. Tr. Biol.-pochv. in-ta DVNTs AN SSSR. Nov. ser. 1975. T. 27 (130). S. 55—59. (in Russian).

Filippova G. G., Abramova L. N. Pozdnemelovaya flora Severo-Vostoka Rossii. M.: Nedra, 1993. 348 s. (in Russian).

Golovneva L. B., Nosova N. V. Alb-senomanskaya flora Zapadnoy Sibiri. SPb: Marafon, 2012. 436 s. (in Russian).

Golovneva L. B., Shczepetov S. V. The Karamken floristic assembladge from Late Cretaceous deposits (the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt) // Palaeobotany. 2011. Vol. 2. P. 100—113. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2011.2.100

Golovneva L. B., Shczepetov S. V., Alekseev P. I. Chingandzhinskaya flora (pozdniy mel. Severo-Vostok Rossii): sistematicheskiy sostav, paleoekologicheskiye osobennosti i stratigraficheskoye znacheniye // Chteniya pamyati A. N. Kryshtofovicha. Vyp. 7. 2011. C. 37—61. (in Russian).

Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1:200000. Seriya Eropolskaya. List Q-58- XXIX. XXX (Chuvanskoye). Obyasnitelnaya zapiska. Sostavitel V. P. Kuklev. M.: Soyuz- geolfond., 1983. 94 s. (in Russian).

Herman A. B., Golovneva L. B., Shczepetov S. V. Late Cretaceous Arman flora of the Magadan region: composition, age, and new plant species // Paleontological Journal. 2012. Vol. 46. N 6. P. 630–641. https://doi.org/10.1134/S0031030112060044

Ispolatov V. O., Tikhomirov P. L., CherepanovaI. Yu. Novyye 40Ar/39Ar-dannyye o vozraste Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa (Tsentralno-Chukotskiy sektor) // Izotopnoye datirovaniye geologicheskikh protsessov: Novyye metody i rezultaty. Tez. dokl. I Ross. konf. po izotop. geokhronol. M.: GEOS, 2000. S. 159—161. (in Russian).

Kelley S. P., Spicer R. A., Herman A. B. New 40Ar/39Ar dates for Cretaceous Chauna Group tephra, northeastern Russia, and their implication for the geologic history and floral evolution of the North Pacific region // Cretaceous research. 1999. Vol. 20. P. 97—106. https://doi.org/10.1006/cres.1998.0140

Kotlyar I. N., Rusakova T. B. Melovoy magmatizm i rudonosnost Okhotsko-Chukotskoy oblasti: geologo-geokhronologicheskaya korrelyatsiya. Magadan: SVKNII DVO RAN, 2004. 152 s. (in Russian).

Lebedev E. L. Stratigrafiya i vozrast Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa. M.: Nauka, 1987. 175 s. (Tr. Geol. in-ta AN SSSR. Vyp. 421). (in Russian).

Samylina V. A. Rannemelovyye flory Severo-Vostoka SSSR (k probleme stanovleniya flory kaynofita). L.: Nauka, 1974. 55 s. (XXVII Komarovskiye chteniya). (in Russian).

Samylina V. A. Arkagalinskaya stratoflora Severo-Vostoka Azii. L.: Nauka, 1988. 131 s. (in Russian).

Samylina V. A., Filippova G. G. Novyye melovyye paporotniki Severo-Vostoka SSSR // Paleontol. zhurn. 1970. № 2. S. 90—97. (in Russian).

Shczepetov S. V. Srednemelovaya flora chaunskoy serii (Tsentralnaya Chukotka). Magadan: SVKNII DVO RAN, 1991. 145 s. (in Russian).

Shczepetov S. V., Golovneva L. B. Late Cretaceous flora from volcanogenic deposits of the Northern Priokhotie (the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt // Palaeobotany. 2010. Vol. 1. P. 45—95. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2010.1.45