Boris Mikhailovich Mirkin (to the 75th anniversary of his birthday)


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2012.21.157


Section: Chronicle


How to cite

2012. Boris Mikhailovich Mirkin (to the 75th anniversary of his birthday) // Vegetation of Russia. N 21. P. 157. https://doi.org/10.31111/vegrus/2012.21.157