Nadezhda V. Matveyeva (the anniversary of the Arctic researcher)


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2015.27.152


Section: Chronicle


How to cite

2015. Nadezhda V. Matveyeva (the anniversary of the Arctic researcher) // Vegetation of Russia. N 27. P. 152–154. https://doi.org/10.31111/vegrus/2015.27.152