(A review) The Vegetation of the Iberian Peninsula / Ed. by Javier Loidi. Cham (Switzerland): Springer, 2017. Vol. 1. 656 p.; Vol. 2. 640 p.


V. B. Golub, L. F. Nikolaychuk, V. A. Chumak


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.32.120


Section: Critics and bibliography


How to cite

Golub V. B., Nikolaychuk L. F., Chumak V. A. 2018. (A review) The Vegetation of the Iberian Peninsula / Ed. by Javier Loidi. Cham (Switzerland): Springer, 2017. Vol. 1. 656 p.; Vol. 2. 640 p. // Vegetation of Russia. N 32. P. 120–123. https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.32.120


Received November 8 2017