Employees

Evgeniya BogomolovaEvgeniya Bogomolova
старший научный сотрудник

Sergey BolshakovSergey Bolshakov
младший научный сотрудник

Margarita BondartsevaMargarita Bondartseva
главный научный сотрудник

Anna FedosovaAnna Fedosova
младший научный сотрудник

Irina KirtsideliIrina Kirtsideli
старший научный сотрудник

Vera KotkovaVera Kotkova
старший научный сотрудник

Alexander KovalenkoAlexander Kovalenko
главный научный сотрудник

Ekaterina MalyshevaEkaterina Malysheva
старший научный сотрудник

Vera MalyshevaVera Malysheva
старший научный сотрудник

Olga MorozovaOlga Morozova
старший научный сотрудник

Yuri NovozhilovYuri Novozhilov
главный научный сотрудник, заведующий лабораторией

Eugene PopovEugene Popov
старший научный сотрудник

Lira SvishczLira Svishcz
ведущий хранитель коллекций

Sergey VolobuevSergey Volobuev
старший научный сотрудник

Mikhail ZhurbenkoMikhail Zhurbenko
ведущий научный сотрудник

Ivan ZmitrovichIvan Zmitrovich
ведущий научный сотрудник

Екатерина Аркадьевна ПаломожныхЕкатерина Аркадьевна Паломожных
ведущий хранитель коллекций

Олег Николаевич ЩепинОлег Николаевич Щепин
младший научный сотрудник